Rhannwch y dudalen hon

Friday 26th February 2016

Mwynhewch Gig Oen Cymru i ginio’r Pasg hwn

Y Pasg - dyma amser hyfryd gyda’r nosweithiau goleuach a’r cennin pedr yn eu blodau. Mae teuluoedd a ffrinidiau yn teithio o bell i ymuno yn y dathliadau ac i fwynhau bwydydd blasus gyda’i gilydd. Mae’n amlwg, felly, pam mai Cig Oen Cymru yw’r cynhwysyn perffaith ar gyfer cinio dydd Sul arbennig iawn y Pasg hwn.

Rydym wedi llunio rhestr o rhai o’n hoff ryseitiau isod, yn ogystal â chynghorion i’ch helpu i baratoi cinio arbennig ar gyfer y Pasg. Am fwy o syniadau, ewch i weld ein bwrdd syniadau’r Pasg ar Pinterest.

1. Dewiswch eich prif gwrs

Pan fyddwch chi’n coginio i griw, bydd angen i chi benderfynu ar brif gwrs sy’n addas ac yn ateb eich anghenion. Faint o bobl sy’n dod draw a faint o amser sydd gennych i baratoi’r bwyd? Dyma ambell rysáit blasus sy’n siŵr o greu argraff ar eich gwesteion!

Coes Cig Oen Cymru wedi rhostio a’i stwffio gyda sbigoglys, olifau, garlleg ac ansiofi

Mae angen amser i baratoi’r cinio rhost rhagorol yma, ond mae cinio rhost gyda’r trimins i gyd yn draddodiad dros y Pasg ac yn werth yr ymdrech. Mae’r rysáit yma’n cyfuno holl flasau’r cynhwysion: garlleg, olifau, ansiofi a rhosmari - pob un yn gweithio’n grêt gyda Chig Oen Cymru tyner. Wedi’i goginio mewn tun rhostio mawr a’i orchuddio gyda gwin, beth am ei weini gyda llysiau gwyrdd tymhorol wedi’u stemio? Gallwch rostio’r tatws yn yr un tun hefyd fel eu bod yn amsugno’r blas ac aros yn grensiog ar y top.

Crymbl Cig Oen Cymru

Mae’r pryd yma’n debyg i bryd arall sy’n cael ei gysylltu efo’r Pasg – Pastai’r Bugail. Mae gan y Crymbl Cig Oen Cymru dopin euraidd, crensiog ac mae’n berffaith ar gyfer bwydo criw mawr neu fach gan bod modd gwneud crymbl o unrhyw faint. Mae’r haen o gaws a cheirch yn ychwanegiad diddorol sy’n cyd-fynd yn berffaith gyda’r grefi a’r llysiau.

Coes Cig Oen Cymru mewn marinâd sitrws

Mae’r pryd ysgafn hwn yn byrstio efo blasau bendigedig. Mae’r marinâd citrws yn gweithio’n wych efo’r cig. Dyma bryd na fydd eich gwesteion wedi’i flasu o’r blaen ac mae’n bosib ei goginio’n sydyn. Gweinwch gyda cous cous am bryd ysgafn yn yr haf neu gyda llysiau rhost am bryd mwy traddodiadol.

2. Cofiwch am yr addurniadau!

Mae cennin pedr ar ganol y bwrdd yn hollbwysig gan eu bod yn flodau hapus sy’n deffro’r synhwyrau! Beth am fynd gam ymhellach gan blygu bob napcyn mewn siâp cwningen? Mae gwaith crefft yn ffordd dda o gadw’r plant yn ddiddig yn ystod gwyliau’r Pasg!

3. Peidiwch anghofio’r pwdin!

Siocled yw’r dewis amlwg, wrth gwrs! Beth am ddefnyddio wyau Cadbury’s Creme Eggs i greu pwdinau pleserus a diddorol? Mae cacen foron yn ffefryn gennym ni hefyd, mae’n dilyn y thema cwningod dros y Pasg ac yn ychwanegiad hyfryd amser te – os bydd gennych le ar ôl eich cinio blasus!

Blogs

Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.
Gweithgareddau hwyliog i gadw'r plant yn brysur a dysgu am fywyd ar fferm Gymreig!
Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.