Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 8th December 2015

Gwnewch y Nadolig yn unigryw gyda Chig Oen Cymru

Does dim rhaid cael twrci i ginio Nadolig; os ydych chi wedi syrffedu efo’r aderyn, beth am roi cynnig ar un o’r ryseitiau gwahanol a blasus sydd gennym yn defnyddio Cig Oen Cymru, a gwneud y Nadolig yn unigryw i’ch teulu a’ch ffrindiau. Rydym yn addo y bydd yn ginio Nadolig i’w gofio!

Y rhost gwahanol - Coes Oen Cymru Nadolig gyda Sbeis Gaeaf a Gellyg

Mae coes oen yn berffaith ar gyfer eich cinio Nadolig. Does dim yn fwy tymhorol na'r cymysgedd hwn o sinamon, gellyg a seidr. Gweinwch y cig oen blasus mewn tafelli trwchus gyda gellyg, tatws rhost a llysiau o’ch dewis. Cadwch eich dolenni ar y goes a fydd wedyn yn ganolbwynt ar y bwrdd i’r gwesteion ei fwynhau cyn ichi ei gerfio.

Seren y bwrdd - ’Asennau Cig Oen Cymru wedi’u Rhostio gyda chrwst Pwdin Nadolig yn cynnwys cnau almon, llugaeron a lemon

Bydd y greadigaeth Nadoligaidd hon yn wahanol i unrhyw beth y byddwch wedi’i weini o'r blaen! Mae’r crwst Nadoligaidd o gnau almon, llugaeron a lemon yn rhoi blas anhygoel ac mae hefyd yn bleser i'r llygad, ac wrth iddo doddi yng ngheg eich gwesteion - mi adawn i chi benderfynu pwy fydd yn cael y darn olaf o’r crwst! Gweinwch y cig gyda’ch hoff drimins tymhorol. Rydym yn argymell: sbrowts wedi’u stemio, tatws bach rhost wedi’u coginio yn eu crwyn gyda rhosmari, a bresych coch wedi’i frwysio gyda nionod coch, afalau a gwin poeth.Os byddwch yn ddigon lwcus i fod â rhai o’r cytledi blasus ar ôl ar ddiwedd y pryd, gallwch eu gweini’n oer gyda’ch hoff siytni a cholslo gaeaf hyfryd o fresych coch, afalau, nionyn coch a thalp o mayo garlleg. Perffaith!

Yr hyfryd flasus - Wellington Cig Oen Cymru

Os ydych chi am wneud argraff ar eich gwesteion a thynnu dŵr i’w dannedd, Wellington Cig Oen Cymru ydy'r cinio Nadolig perffaith i chi. Wedi’i lenwi â phate o fadarch, cnau castan, garlleg a llugaeron, mae’r darn cig oen hwn sydd wedi’i orchuddio â chrwst yn ffrwydrad o flasau y byddwch yn cofio amdanynt am weddill y flwyddyn! Coginiwch nes bydd y crwst yn frown euraidd a’i weini gyda saws Port cartref, wedi’i greu o’r sudd a oedd yn weddill o’r cig oen a jeli cyrains coch. Mae’r rysáit hwn yn gofyn am lysiau tymhorol wedi'u stemio neu, ein ffefryn personol ni, bresych coch wedi’i frwysio ag afalau a gwin coch.

Y sbarion -Cyri Cig Oen Cymru gyda sbeisys Nadolig a mango

Does dim rhaid i'r bwyd blasus ddod i ben unwaith y bydd y pryd wedi dod i ben! Efallai eich bod wedi arfer gwneud cyri twrci gyda'r sbarion - ond mae'r cyri cig oen hwn gyda mango a sbeisys y Nadolig yn berffaith i'w fwyta ar ddydd San Steffan neu dros wyliau’r Nadolig. Mae’r cig oen brau yn berffaith gyda'r saws trwchus, ac mae'r mangos ffres yn cael eu hychwanegu ar y diwedd i felysu’r saig. Gweinwch y bwyd gyda phoppadoms a thaenwch nionyn coch a choriander drosto.

I gael rhagor o ysbrydoliaeth dros yr ŵyl ewch i’n bwrdd pinterest Nadolig gyda Chig Oen Cymru a rhowch wybod inni am eich creadigaethau Nadoligaidd gan ddefnyddio’r hashnod #LloveLlamb. Fedrwn ni ddim aros!

Blogs

Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.
Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o'n hymgyrch #TanYnEichBol
Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.