Rhannwch y dudalen hon

Thursday 22nd October 2015

Enillwch daith i Antigwa gyda’n hymgyrch hyrwyddo mewn siopau

Bydd yr enillydd lwcus yn aros yn ei Ystafell Foethus ar Lan y Môr am saith noson, fel rhan o becyn hollgynhwysol, gyda £250 i’w wario mewn paradwys drofannol.

Ar ben hynny, mae gennym 500 o lyfrau ryseitiau Cig Oen Cymru i’w hennill.

Cynhelir ein cystadleuaeth mewn siopau manwerthu a ddetholwyd yn unig. I gymryd rhan, prynwch gynnyrch Cig Oen Cymru – mae gan bob pecyn god unigryw, neu os nad oes ganddo un (yn Sainsbury’s a chigyddion a ddetholwyd), gallwch gymryd taflen hyrwyddo gyda’r hyn yr ydych wedi’i brynu, a fydd hefyd yn cynnwys cod unigryw. Mewnbynnwch eich cod unigryw ar y ffurflen yn eatwelshlamb.com/cy/Caribbean ynghyd â rhywfaint o wybodaeth gyswllt ychwanegol.

Felly beth amdani? Mae’r traethau tywodlyd a’r awyr las yn eich galw…

Dim ond un cod unigryw fesul cais. Mae’r gystadleuaeth yn agor ar 14.09.15 ac yn cau ar 11.12.15. Bydd y ceisiadau sy’n ennill yn cael eu dewis drwy hap-ddetholiad a ddilysir yn annibynnol ac a gynhelir ar 14.12.15. Bydd yr enillwyr yn cael gwybod erbyn 21.12.15. I weld yr holl Delerau ac Amodau ac i gael rhagor o wybodaeth, ewch i eatwelshlamb.com/cy/Caribbean

Blogs

A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr
Yn dilyn ei lwyddiant diweddar yn rhyfeddu pobl yn sioe BBC Countryfile Live