Rhannwch y dudalen hon

Thursday 22nd October 2015

Enillwch daith i Antigwa gyda’n hymgyrch hyrwyddo mewn siopau

Bydd yr enillydd lwcus yn aros yn ei Ystafell Foethus ar Lan y Môr am saith noson, fel rhan o becyn hollgynhwysol, gyda £250 i’w wario mewn paradwys drofannol.

Ar ben hynny, mae gennym 500 o lyfrau ryseitiau Cig Oen Cymru i’w hennill.

Cynhelir ein cystadleuaeth mewn siopau manwerthu a ddetholwyd yn unig. I gymryd rhan, prynwch gynnyrch Cig Oen Cymru – mae gan bob pecyn god unigryw, neu os nad oes ganddo un (yn Sainsbury’s a chigyddion a ddetholwyd), gallwch gymryd taflen hyrwyddo gyda’r hyn yr ydych wedi’i brynu, a fydd hefyd yn cynnwys cod unigryw. Mewnbynnwch eich cod unigryw ar y ffurflen yn eatwelshlamb.com/cy/Caribbean ynghyd â rhywfaint o wybodaeth gyswllt ychwanegol.

Felly beth amdani? Mae’r traethau tywodlyd a’r awyr las yn eich galw…

Dim ond un cod unigryw fesul cais. Mae’r gystadleuaeth yn agor ar 14.09.15 ac yn cau ar 11.12.15. Bydd y ceisiadau sy’n ennill yn cael eu dewis drwy hap-ddetholiad a ddilysir yn annibynnol ac a gynhelir ar 14.12.15. Bydd yr enillwyr yn cael gwybod erbyn 21.12.15. I weld yr holl Delerau ac Amodau ac i gael rhagor o wybodaeth, ewch i eatwelshlamb.com/cy/Caribbean

Blogs

Mae’r amser wedi cyrraedd unwaith eto eleni i oreuon y byd amaeth lanio yn Llanfair-ym-Muallt i ddathlu pinacl amaethyddiaeth Prydain, onid yw amser yn hedfan?
Mae tymor y gwyliau wedi hen ddechrau, a bydd nifer ohonon ni’n heidio i ddigwyddiadau ledled y wlad yn gobeithio am brofiad bythgofiadwy – ac am dywydd braf!
Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.