Rhannwch y dudalen hon

Thursday 31st May 2018

Ein Cig-gennad yn torchi ei lewys ac yn paratoi am haf prysur

chris_resize.jpg


Os na chlywsoch yn barod, rydym newydd benodi’r cogydd a’r seren cyfryngau cymdeithasol o’r Gogledd, Chris ‘Foodgasm’ Roberts, fel un o’n Cig-genhadon eleni. Rhoesom iddo’r dasg gyffrous o sianelu ei angerdd at Gig Oen Cymru PGI i greu mwy o gefnogaeth i’r cig blasus yma ar draws gwledydd Prydain.

Ag yntau wedi swyno’r torfeydd yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon ychydig wythnosau yn ôl cyn symud ymlaen i Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru, mae wrthi ar hyn o bryd yn ail-danio’r barbeciw ac yn edrych ymlaen at haf prysur yn arddangos rhinweddau un o’n hoff fwydydd.

Cawsom air â Chris i gael gwybod beth fu’n digwydd…

“Roedd Caernarfon yn wallgof!” meddai Chris. “Roedd y tywydd yn wych a dyna lle roeddwn i’n crasu Cig Oen Cymru ar fy barbeciw asado Archentaidd ynghanol Castell Caernarfon!

“Daeth dros 7,000 o bobl trwy gatiau’r castell y diwrnod hwnnw, record newydd rwy’n credu – anhygoel mewn gwirionedd.

“Rwyf wrth fy modd yn coginio a phan mae ganddoch chi gynhwysyn mor arbennig â Chig Oen Cymru, mae’n ddiguro. Ar gyfer Caernarfon ces afael hyd yn oed ar ddarn hyfryd o bren derw lleol ar gyfer y barbeciw a roddodd flas gwell fyth i’r cig – ac mae’n rhaid imi ddweud, roedd yn wych!

“Mae’n anrhydedd fawr cael fy mhenodi’n Gig-gennad ac rydw i’n edrych ymlaen at arddangos Cig Oen Cymru a thynnu sylw at ei holl ragoriaethau dros y misoedd nesaf, wrth arwain at Galan Oen ar 1 Awst sy’n cofnodi dechrau tymor Cig Oen Cymru.

“Calan Oen yw cychwyn swyddogol y ‘pumed tymor’ pan mae Cig Oen Cymru, wedi ei aeddfedu am fisoedd a’i gynhyrchu trwy ddulliau amaethu traddodiadol yn dyddio’n ôl ganrifoedd lawer, ar gael i bawb ei fwynhau. Hyfryd.

“Mae’r tywydd wedi bod yn go dda ym mis Mai, sy’n golygu fod llawer o bobl, fel fi, wedi bod yn tanio eu barbeciws yn y gobaith o gael mwynhau haf braf. Mae’n gig perffaith ar gyfer y barbeciw gan fod y toriadau mor hyblyg – a pheidiwch â derbyn fy ngair i, ewch ati eich hun – rydw i’n addo ichi na chewch eich siomi! Ac os byddwch yn y Sioe Fawr ym mis Gorffennaf dewch draw i ddweud helo, allwch chi ddim peidio fy ngweld. Fi fydd y dyn mawr yn coginio… – ie, dyna chi – Cig Oen Cymru bendigedig!”

Er mwyn eich helpu i fynd i hwyl yr haf yn llawnbarbeciws a bwyd blasus, dyma rysáit hyfryd ar gyfer Cebabs Cig Oen Cymreig Tandoori.

Ac os oes unrhywbeth ar ôl neu mae gormod wedi ei wneud, gall fod yn ginio hyfryd drannoeth gydag ychydig o salad. Mwynhewch!

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr