Rhannwch y dudalen hon

Thursday 22nd October 2015

Economegydd y Cartref Elwen Roberts yn sôn am fanteision cig coch i bobl ifanc

Buom yn siarad ag Economegydd y Cartref Elwen Roberts yng Ngŵyl Rhif 6 i ganfod ei barn am fanteision cig coch, yn enwedig i bobl ifanc wrth iddynt fynd yn ôl i’r ysgol, i’r coleg, a’r brifysgol y mis hwn.

“Mae cig coch yn gallu chwarae rhan bwysig iawn yn y deiet, ac yn arbennig yr adeg hon o’r flwyddyn. Mae plant yn mynd yn ôl i’r ysgol yn awr, ac mae’n bwysig eu bod yn bwyta rhywfaint o gig coch yn eu deiet oherwydd mae’n llawn o haearn sy’n cadw’r gwaed yn iach. Mae hyn yn ei dro yn eu hatal rhag teimlo’n flinedig iawn – ac yn amlwg mae protin yn hanfodol ar gyfer twf ac atgyweirio i blant ifanc.”

“Ond efallai nad yw llawer o bobl yn gwybod am y maethynnau eraill, gan gynnwys pethau fel sinc er enghraifft, sy’n gallu rhoi hwb i’r system imiwnedd. Felly, pan fydd plant yn mynd yn ôl i’r ysgol maent yn dal bygiau, ac mae sinc yn wych ar gyfer atal hynny.”

Gofynasom iddi am rai o’i syniadau ar gyfer ryseitiau i rieni prysur: “Gan fod y plant yn ôl yn yr ysgol erbyn hyn a bod pawb wedi ailgychwyn eu trefn arferol, mae rhieni am gael rhywbeth cyflym i’w goginio, ac mae sawl gwahanol ffordd o ddefnyddio Cig Oen Cymru.

Gallwch goginio prydau tro-ffriedig gwych mewn munudau, a risoto blasus, ac mae plant wrth eu boddau â phitsa – beth am wneud Bolognese gyda Chig Oen Cymru a’i roi ar ben pitsa? Ac os ydych chi wedi coginio cig rhost ac mae gennych chi rywfaint dros ben, mae Pastai’r Bugail yn wych – neu rywbeth fel Nachos gyda Chig Oen Cymru, neu ei roi yn ddigon syml ar ben tatws pob. Mae cymaint o bethau y gallwch eu gwneud â Chig Oen Cymru ac mae’r ryseitiau hyn i gyd ar gael ar ein gwefan.”

A beth am fyfyrwyr prifysgol y mae arian yn brin iddynt?

“Mae yna ddarnau rhad iawn y gallan nhw eu defnyddio, yn enwedig briwgig Cig Oen Cymru. Mae’n ffantastig ac yn llawn maethynnau, a gall myfyrwyr baratoi sosban fawr ohono ar gyfer fajitas, sydd mor hawdd ei wneud ac yn iach iawn, gan ei fod yn llawn dop o lysiau a phrotin. Mae Nachos Cig Oen Cymru hefyd yn un o ffefrynnau myfyrwyr. Ac wrth gwrs mae gan fyfyrwyr silff yn eu rhewgell, a gallan nhw felly ddechrau’r arfer o baratoi ychydig mwy a’i rewi ar gyfer diwrnod prysur pan fyddan nhw’n dod gartref ar ôl darlith.”

[YOUTUBE LINK]

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr