Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 1st August 2018

Diwrnod Cig Oen Hapus!

happylambday-w.jpg

Fel y gŵyr llawer ohonoch yn barod efallai, bob blwyddyn rydym yn dathlu Diwrnod Cig Oen ar 1 Awst gan ei fod yn gychwyn ar y cyfnod pan mae Cig Oen Cymru PGI tymor newydd ar gael ac ar ei fwyaf ffres.

Fel rhan o ddathliadau eleni bydd Marchnad Borough yn cynnal arddangosfa ysblennydd o gynnyrch bwyd a diod o Gymru am gyfnod o dri diwrnod yn cychwyn heddiw, lle y bydd Cig Oen Cymru yn ganolbwynt y sylw.

Bydd Imran Nathoo, a gyrhaeddodd wyth olaf MasterChef 2017 ac sy’n flogiwr bwyd, yn y Gegin Arddangos, lle y bydd yn dangos pa mor amlbwrpas yw Cig Oen Cymru a pham y mae yr un mor gartrefol fel rhan o fwyd stryd neu haute cuisine!

Cofiwch ddilyn ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram i gael yr holl newyddion diweddaraf.

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.