Rhannwch y dudalen hon

Thursday 28th July 2016

Rysáit byrgyr blasus wedi’i lansio ar gyfer Diwrnod Cig Oen Cymru

Rhowch gynnig ar y rysáit hon ar gyfer byrgyr Diwrnod Cig Oen Cymru blasus i ddathlu tymor newydd Cig Oen Cymru. Gyda digon o gaws Caerffili a blas cryf mint, dyma fyrgyr gwych i wledda arno’r Diwrnod Cig Oen Cymru hwn.

Cynhwysion

  • 450g (1lb) briwgig cig oen
  • 30ml (2 lwy fwrdd) mint ffres, wedi’i dorri’n fân
  • Pupur du
  • 75g (3oz) caws Caerffili, wedi’i dorri’n friwsion
  • Guacamole

Dull

  • Mewn powlen cymysgwch friwgig cig oen, mint ffres, pupur du a chaws Caerffili gyda’i gilydd a’u cyfuno’n dda.
  • Defnyddiwch y gymysgedd i wneud 6 byrgyr maint canolig a’u coginio ar farbeciw neu o dan gril sydd wedi’i gynhesu’n barod am tua 12 munud, neu nes byddant wedi coginio’n iawn.
  • Gallech eu gweini mewn rholiau ciabatta wedi’u tostio, gyda llwyaid o guacamole sydd wedi’i wneud yn barod, salad tymhorol mawr ac olifau.


Cyflwynodd Elwen Roberts y rysáit flasus hon i dorf lwglyd yn Sioe Frenhinol Cymru gyda chymorth dyn tywydd BBC Cymru, Derek Brockway! Gwyliwch y fideo isod i gael arweiniad hawdd fesul cam ar sut i wneud y rysáit flasus a syml hon.


Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.