Rhannwch y dudalen hon

Monday 1st February 2016

Dathlwch y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda Chig Oen Cymru

Bydd rhai ohonom eisoes wedi dathlu’r Flwyddyn Newydd, ond mae yna reswm arall i ddathlu y mis hwn, sef dechrau’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

Rydym wrth ein bodd gyda’r sbeisys gwahanol y gallwch eu defnyddio wrth wneud bwyd Tsieineaidd sy’n llawn cyfuniadau melys a sur. Felly, beth am wahodd rhai ffrindiau draw i ddathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda’r ryseitiau Tsieineaidd gwych yma sy’n defnyddio Cig Oen Cymru.

1. Ysgwydd Cig Oen Cymru wedi’i choginio’n araf gyda Sbeisys Tsieineaidd

13225.jpg

Gwnewch grempogau Tsieineaidd gwahanol gyda’r rysáit yma gan ddefnyddio Cig Oen Cymru. Dechreuwch drwy goginio’r cig am bron i ddwy awr i wneud y cig mor frau fel bod modd ei dynnu’n rhwydd oddi ar yr asgwrn.

Gorchuddiwch gyda sudd pinafal a sudd masarn er mwyn rhoi’r blas clasurol melys a sur iddo. Gweinwch gyda chrempogau Tsieineaidd clasurol a nionyn hau fel cwrs cyntaf blasus, neu gyda thatws stwnsh hufennog a llysiau wedi’u stemio fel prif gwrs.

2. Brest Crisbin o Gig Oen Cymru gyda 5 sbeis Tsieineaidd

Cyfrinach y pryd blasus hwn yw coginio’r Cig Oen Cymru yn araf wrth iddo sefyll yn y stoc, er mwyn rhoi canlyniad brau sy’n toddi yn eich ceg. Taenwch fymryn o fêl ar y cig tua’r diwedd a choginiwch am 5 munud arall er mwyn cael y tu allan yn grisbin. Gweinwch gyda llysiau wedi’u tro-ffrio blas Tsieineaidd, a mwynhewch!

3. Potes Tsieineaidd o Belenni Cig Eidion Cymru

Mae’r pryd hwn yn ddewis iach i’r rhai ohonom sy’n dal i gadw at y deiet Blwyddyn Newydd! Dim ond 137 o galorïau sydd ynddo, ac mae cynhwysion fel Pak Choi, egin ffa, pys, a rhuddygl yn gwneud pryd lliwgar ac iach. Ychwanegwch fymryn o saws rhuddygl poeth i’r gymysgedd peli cig i ychwanegu mwy o flas eto.

4. Stwnsh Tatws, Bresych a Chig Oen Cymru Blas Tsieineaidd

Dim ond 20 munud sydd ei angen i goginio’r pryd hwn, mae’n andros o hawdd i’w wneud ar gyfer y teulu cyfan. Taflwch yr holl gynhwysion mewn powlen fawr a chymysgwch y cyfan gyda’ch dwylo cyn eu siapio’n gacennau fflat. Ychwanegwch sudd afal i'r saws hoisin er mwyn cael mwy o flas ffrwythau iddo fel dip hyfryd!

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr