Rhannwch y dudalen hon

Thursday 25th February 2016

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Chig Oen Cymru

Mae pawb yn hoffi cacen gri, ond nid oes raid dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda chacen gri a phaned! Rhowch gynnig ar ein hoff ryseitiau clasurol sy’n llawn blas i ddathlu diwrnod ein nawddsant yng Nghymru. Mae’r holl ryseitiau yma’n defnyddio’r cynhyrchion gorau sydd ar gael yng Nghymru, yn cynnwys ein hoff gynnyrch, sef Cig Oen Cymru.

Cawl Cig Oen Cymru

Os gofynnwch i Gymry beth yw eu hoff bryd ar Ddydd Gŵyl Dewi, mae'n debyg mai’r ateb fyddai Cawl Cig Oen. Rydym yn hoffi ei weini mewn dysglau mawr, gyda thwmplenni a mymryn o gennin syfi ar ei ben.

Cawl Cig Oen Cymru a Llysiau’r Gwanwyn

Mae cynhwysyn cyfrinachol yn hwn - mae llwyaid fach o pesto gwyrdd gydag ychydig o ddail mintys wedi sgeintio ar ei ben, yn codi blas y Cig Oen Cymru. Dylid ei weini mewn dysglau gyda darnau mawr o fara graneri i wneud yn siŵr eich bod yn cael pob diferyn o’r cawl.

Coes Cig Oen Cymru y Gwanwyn gyda Mintys

Mae blas arbennig o dda ar Gig Oen Cymru â mintys – bydd yn sicr o greu argraff ar unrhyw westai sy’n aros dros Ddydd Gŵyl Dewi. Gyda saws mintys cartref, mae’r rysáit yma’n nodweddiadol o Gymru. Dylid ei weini ar wely o lysiau’r gwanwyn wedi eu stemio, yna tywalltwch y sudd o’r cig drosto i gael mwy o flas.

Cig Oen Cymru a Chennin wedi eu Stwffio â Rhosmari

Mae Cig Oen a chennin ffres yn mynd yn dda gyda’i gilydd. Gallwch weini’r pryd unigryw yma gyda reis sbeislyd a llysiau gwyrdd ychwanegol ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Ysgwydd Cig Oen Cymru gyda chennin a stwffin

Dyma wledd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi – ysgwydd Cig Oen Cymru. Dylid ei gweini gyda chennin Cymreig wedi eu stemio, tatws newydd rhost a jeli mint – neu saws mint – pa un yw’r gorau gennych jeli ynteu saws?

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr