Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 19th January 2016

Dadwenwyno ym mis Ionawr: Ryseitiau Iach gyda Chig Oen Cymru

Buom i gyd yn gorfwyta dros gyfnod y Nadolig ac felly mae’n amser ar gyfer dadwenwyno ychydig. Felly, ni ddylem ymdrybaeddu ynddo, a dylem ddychwelyd at fwyta’n iach gyda’r ryseitiau Cig Oen Cymru hyn sy’n llawn maetholion (ac yn flasus!)...

Mae Cig Oen yn ffynhonnell uchel o brotein, sinc a haearn - y cyfan yn rhannau hanfodol o ddiet cytbwys. Ac mae protein yn arbennig o bwysig fel rhan o ddiet colli pwysau gan ei fod yn cyflymu’r broses o adferiad ar ôl ymarfer, yn rheoli chwant bwyd ac yn lleihau gwendid yn y cyhyrau.

Cliciwch ar y dolenni ar gyfer y ryseitiau llawn!

Salad Bwyd Daionus Poeth gyda Chig Oen Cymru

Cwinoa, betys, mango, pomgranad a golwythion tenau o Gig Oen Cymru sydd yn y pryd hwn o liwiau’r enfys, ymysg llawer iawn o gynhwysion eraill blasus. Codwch y cwinoa i’r berw, ffriwch y stribedi tenau o Gig Oen Cymru mewn padell ffrio a’u taflu o gwmpas gyda’r holl fwydydd daionus. Cliciwch ar y ddolen er mwyn gweld y rysáit gyfan.

Cig Oen Cymru Ffrwythus wedi’i dro-ffrio

Yn llawn o lysiau gwyrdd fel pak choi, pys melys, broccoli ac wedi’udal ynghyd gyda smwddi ffrwythau, dim ond 285 o galorïau sydd yn y pryd tro-ffrio Cig Oen Cymru ffrwythus hwn. Mae’n berffaith i’w greu mewn munudau heb aberthu blas ac iachusrwydd, yn wahanol i lawer o ddewisiadau bwyd cyflym eraill.

Cebabau Cig Oen Cymru gyda phîn-afal, soi a tsili gyda nwdls a salad llysiau’r gwanwyn

Gyda 300 o galorïau yn unig, y mae’r pryd ffrwythus hwn, sy’n cryfhau’r system imiwnedd, yn llawn o brotein a daioni ffrwythus - ac mae’n berffaith ar gyfer ymladd y bygiau a’r feirysau hynny a geir ym mis Ionawr. Gweinwch gyda nwdls a salad llysiau (pys, pys sugar snap, asbaragws). (Yn ogystal, gellir defnyddio pîn-afal wedi’i dorri’n giwbiau a’u grilio - mae’n blasu’n hyfryd!)

Salad Cig Oen Cymru yr Hydref Cynnes gyda dresin ffrwythus cynnes

Gyda dresin smwddi ffrwythus cynnes, eirin, cnau Ffrengig a thalpiau o gaws gafr, y mae’r salad Cig Oen Cymru hwn nid yn unig yn flasus ond y mae’n faethlon hefyd.

Blogs

Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o'n hymgyrch #TanYnEichBol
Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.
Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...