Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 7th June 2016

​Cyfle i Fwynhau Gŵyl Gomedi Machynlleth 2017 mewn steil gyda Chig Oen Cymru

Gwyddom fod llawer ohonoch yn teimlo’r un fath â ni, a gan fod lletyau’r dref yn cael eu harchebu’n gyflym, rydym eisiau dathlu’r penwythnos a gawsom drwy gynnig ichi’r cyfle i ennill bwndel gwersylla moethus ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf.

Byddwch nid yn unig yn ennill tair noson mewn pabell iwrt foethus, byddwch hefyd yn ennill dau bâr o esgidiau glaw Hunter, ac yn cael £250 o bres gwario ar gyfer popeth y byddwch ei eisiau yn yr ŵyl. Ac i goroni’r cyfan – o bosibl y peth pwysicaf am ddod i Fachynlleth – cewch ddau docyn am ddim i gig gomedi yn yr ŵyl y flwyddyn nesaf.

Ydy o’n swnio’n rhy dda i fod yn wir? Coeliwch ni – mae yn wir! Y cyfan sydd raid i chi ei wneud ydy rhannu’r fideo hwn sy’n arddangos ein penwythnos anhygoel ym Machynlleth 2016: www.facebook.com/WelshLamb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei rannu o’n post gwreiddiol ar Facebook neu Twitter, ac yn hoffi ein tudalen ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i fod yn gymwys. Mae telerau ac amodau llawn y gystadleuaeth i’w gweld yma: @WelshLamb_PGI a phob lwc!

@WelshLamb_PGI

www.facebook.com/WelshLamb

Blogs

Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.
Gweithgareddau hwyliog i gadw'r plant yn brysur a dysgu am fywyd ar fferm Gymreig!
Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.