Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 7th June 2016

​Cyfle i Fwynhau Gŵyl Gomedi Machynlleth 2017 mewn steil gyda Chig Oen Cymru

Gwyddom fod llawer ohonoch yn teimlo’r un fath â ni, a gan fod lletyau’r dref yn cael eu harchebu’n gyflym, rydym eisiau dathlu’r penwythnos a gawsom drwy gynnig ichi’r cyfle i ennill bwndel gwersylla moethus ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf.

Byddwch nid yn unig yn ennill tair noson mewn pabell iwrt foethus, byddwch hefyd yn ennill dau bâr o esgidiau glaw Hunter, ac yn cael £250 o bres gwario ar gyfer popeth y byddwch ei eisiau yn yr ŵyl. Ac i goroni’r cyfan – o bosibl y peth pwysicaf am ddod i Fachynlleth – cewch ddau docyn am ddim i gig gomedi yn yr ŵyl y flwyddyn nesaf.

Ydy o’n swnio’n rhy dda i fod yn wir? Coeliwch ni – mae yn wir! Y cyfan sydd raid i chi ei wneud ydy rhannu’r fideo hwn sy’n arddangos ein penwythnos anhygoel ym Machynlleth 2016: www.facebook.com/WelshLamb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei rannu o’n post gwreiddiol ar Facebook neu Twitter, ac yn hoffi ein tudalen ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i fod yn gymwys. Mae telerau ac amodau llawn y gystadleuaeth i’w gweld yma: @WelshLamb_PGI a phob lwc!

@WelshLamb_PGI

www.facebook.com/WelshLamb

Blogs

A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr
Yn dilyn ei lwyddiant diweddar yn rhyfeddu pobl yn sioe BBC Countryfile Live