Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 8th March 2016

Croesawu’r Gwanwyn gyda Chig Oen Cymru

Mae’r Gwanwyn yma o’r diwedd a daw blasau newydd, tymhorol yn ei sgil i ddeffro’r synhwyrau. Manteisiwch ar y nosweithiau goleuach a’r tywydd cynhesach gyda’r rysetiau bendigedig yma.

1. Golwython Cig Oen Cymru wedi’u stwffio gyda halwmi a phesto

Stuffed Welsh Lamb chops with halloumi and pesto served with crushed hummous olives and lemon.jpg

Mae’r cytledi Cig Oen Cymru yma, sydd wedi’u stwffio’n llawn caws halwmi, yn siŵr o doddi’n eich ceg. Ychwanegwch lond llwy de o besto gwyrdd a’u grilio am 10 munud bob ochr fel bod y caws yn toddi i mewn i’r cig. Gweinwch y cytledi gyda hiwmys cartref hawdd - gwasgwch y ffacbys, ychwanegwch halen a phupur a’i weini gyda’r cig.

2. ’Potes Cig Oen Cymru a Llysiau’r Gwanwyn

WELSH LAMB AND SPRING VEG BROTH.jpg

Mae holl gynhwysion y potes Cig Oen Cymru yma’n cael ei daflu i mewn i un llestr ac mae’n bryd hyfryd ar gyfer y Gwanwyn. Mae’n llawn llysiau llesol, tymhorol ac mae’n llawn blas a maeth. Rhowch fymryn o besto gwyrdd a mintys ffres yn y dysglau a’i weini gyda thalpiau mawr o fara brown i amsugno’r sudd.

3. Coes Cig Oen Cymru gyda Mintys

Spring Minted leg of Welsh Lamb.jpg

Mae mintys ffres yn ychwanegiad gwych gyda Chig Oen Cymru sy’n berffaith ar gyfer cinio rhost ar ddydd Sul. Gwnewch sawl hollt yn y cig a’i farinadu am ddwy awr fel bod y cig yn amsugno’r holl flasau gwahanol. Beth am wneud saws mintys ffres eich hun gyda dail mintys, finegr brown a gwyn?

4. Risotto Cig Oen Cymru, Isgell a Pharmesan

Risotto.jpg

Mae’n hawdd cael gafael ar bys sugar snap yn y gwanwyn felly dyma rysait gwych i fwynhau eu blas melys. Bydd angen i chi fudferwi’r reis risotto mewn stoc am 30 munud nes bod yr hylif wedi’i amsugno, ychwanegwch y pys ar y funud olaf fel eu bod yn dechrau meddalu. Gratiwch y caws parmesan a rhoi’r dail ysgall ar ben y cyfan i’w addurno.

5. ’’Siancod Cig Oen Cymru wedi’u rhostio’n araf

Slow Roasted Welsh Lamb Shanks.jpg

Os am gymysgedd cynhesach o flasau, rhowch gynnig ar goginio’r siancod Cig Oen Cymru yma a’u rhostio’n araf. Ychwanegwch un tsili gwyrdd ac un coch i roi cic sbeislyd i’r pryd, a’u coginio am ddwy awr fel bod y cig yn frau ac yn cwympo oddi ar yr asgwrn. Gweinwch y siancod gyda thatws stwnsh hufennog sydd wedi’u cymysgu â chaws feta wedi’u friwsioni a dail basil wedi’u rhwygo.

Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr