Rhannwch y dudalen hon

Friday 17th June 2016

Coginiwch wledd y Sul y Tadau hwn gyda’r ryseitiau Cig Oen Cymru blasus hyn!

Gallwch sbwylio’ch tad y penwythnos Sul y Tadau hwn gyda’r casgliad gwych hwn o brydau Cig Oen Cymru. Maent yn llawn blasau hyfryd yr haf ac mae pob un yn sicr o greu argraff dda iawn ar eich tad ac ennill clod i chi!

1. Ragiau Cig Oen Cymru gyda Rhosmari, Lemwn a Garlleg

Racks of Welsh Lamb with Rosemary, Lemon and Garlic resize.jpg

Mae penwythnos Sul y Tadau yn gyfle gwych i danio’r barbeciw a choginio prydau blasus. Gorchuddiwch y rag Cig Oen Cymru â rhosmari, croen a sudd lemwn a’i roi ar y barbeciw am flas bendigedig yr awyr agored. Gweinwch gyda thatws newydd a salad ffres am y pryd perffaith.

2. Stêcs Cig Oen Cymru gyda Chaws Gafr

WELSH LAMB STEAKS WITH GOATS CHEESE AND BARBECUED PEPPERS 2.jpg

Mae stêcs yn siŵr o blesio’r teulu cyfan ac mae’r rysáit syml hon yn gwneud y mwyaf o flas cyfoethog Cig Oen Cymru. Rhowch y stêcs ar y gril neu’r barbeciw am oddeutu 12 munud (gan ddibynnu ar ba mor drwchus ydynt) a’u gweini gyda chaws gafr a phupur coch wedi’i rostio.

3. Golwython Cig Oen Cymru gyda saws barbeciw gludiog

Welsh Lamb Chops with sticky BBQ sauce.jpg

Mae’r saws barbeciw cartref hwn yn berffaith i wneud asennau Cig Oen Cymru gludiog. Gyda sudd ffrwythau, saws coch a phum sbeis mae gan y saws flas ffrwythaidd, hyfryd gyda’r sudd yn gwneud y saws yn hyd yn oed mwy gludiog! Bendigedig gyda thatws pob ac ŷd melys ar y cobyn.

4. Cytledi Cig Oen Cymru gyda Menyn Sinsir a Leim

Welsh Lamb Cutlets with ginger and lime butter.jpg

Perffaith ar gyfer y tywydd cynhesach, mae’r pryd hawdd a chyflym 15 munud hwn yn gwneud argraff arbennig gydag ychydig o ymdrech. Mae sinsir a leim yn gynhwysion ffres sy’n addas i fisoedd yr haf. Cadwch bethau’n syml drwy ei weini gyda garnis bach o’r ardd.

5. Coes Cig Oen Cymru heb yr asgwrn wedi’i stwffio â chaws Caerffili, garlleg a pherlysiau

Boneless Leg of Welsh Lamb stuffed with Caerphilly cheese.jpg

Yn olaf, i’r cogyddion mwy uchelgeisiol yn eich plith, beth am wneud sioe iawn ohoni gyda rysáit cinio rhost arbennig? Wedi’i stwffio â chaws Caerffili briwsionllyd, bydd y canol blasus yn llifo allan wrth i chi dorri’r cig gan greu saws hufennog, blasus i gyd-fynd â’r Cig Oen Cymru hyfryd.

Blogs

Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.
Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o'n hymgyrch #TanYnEichBol
Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.