Rhannwch y dudalen hon

Thursday 25th February 2016

Coginio gyda phlant yn ystod hanner tymor

Weithiau mae’r meddwl am hanner tymor yn nesáu’n creu straen i rieni - mae'n anodd cadw’r plant yn ddiddig drwy’r dydd! Un ffordd wych o wneud hynny yw treulio amser yn y gegin a choginio cinio neu swper.

Dyma ryseitiau hawdd sy’n berffaith ar gyfer hyn. Maen nhw’n syml ac mae’n hwyl eu gwneud - a chewch bryd blasus i bawb.

Pitsas Bach gyda Chig Oen Cymru

Gallwch weini’r pitsas bach yma gyda dail berwr neu golslo cartref – bydd y plant wrth eu boddau. Gwnewch nhw mor fach â phosibl ac amrywiwch y topin fel bod gwahanol flas ar bob pitsa. Rydym yn hoffi defnyddio crudités crensiog i wneud wynebau hwyliog cyn eu rhoi yn y popty.

Patis Cig Oen Cymru

Mae plant yn hoff o bicnic bach yn y tŷ, felly beth am goginio’r patis Cig Oen Cymru yma. Maen nhw’n fwyd bys a bawd perffaith. Mae plant wrth eu boddau’n cael picnic felly estynnwch eich blanced bicnic a rhowch wahoddiad i’r holl deulu!

Parseli Cig Oen Cymru Tikka

Mae parseli’n ffordd hawdd i sicrhau bod eich cinio’n llawn llysiau a salad. Mae defnyddio rysáit lle y gall plant “greu” eu pryd yn ffordd wych o’u hysgogi i feddwl am eu bwyd. Peidiwch ag anghofio’r siytni mango ar yr ochr – mae’n ychwanegu at y pryd yma.

Cytledi Cig Oen Cymru mewn briwsion

Mae’r cytledi blasus yma’n bryd delfrydol i’w wneud gyda phlant o’r cychwyn i’r diwedd, yn cynnwys eu hoff ran – eu dipio yn y briwsion crensiog. Maen nhw’n wych gyda llysiau ar yr ochr ac yn ddewis iach a blasus yn lle bwyd cyflym.

Strwdel Cig Oen Cymru ac afal

Gallwch weini’r rysáit yma’n boeth neu’n oer - felly gwnewch ddigon fel bod gennych rai dros ben! Os prynwch grwst parod o'r siop, bydd y rysáit yn hawdd a chyflym i’w wneud. Mae hefyd yn rysáit sy’n cuddio’r ffrwyth felly rhowch ddigon o afalau ynddo a mwynhewch.


Blogs

Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr