Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 19th January 2016

Cinio Rhost Gorau yng Nghanol yr Wythnos gyda Chig Oen Cymru

Gan ein bod yn parhau yng nghanol Gaeaf, rydym yn darganfod nad ydym ni eisiau disgwyl tan ddydd Sul am flas bendigedig Cig Oen Cymru wedi’i rostio.

Mae cinio rhost yn bryd iach, cytbwys sy’n boddhau’r teulu i gyd. Maen nhw mor syml fel y gallan nhw gael eu gadael i goginio hyd at berffeithrwydd tra’r ydych chi’n bwrw ymlaen â’ch diwrnod neu’ch noswaith - rydym yn arbennig o hoff o ryfeddod cinio rhost mewn un ddysgl!

Ymunwch â ni drwy ddathlu Cinio Rhost yng Nghanol yr Wythnos ac edrychwch ar y ryseitiau isod…

Ysgwydd Cig Oen Cymru gyda chyri wedi’i goginio’n araf

Mae’r pryd hwn yn rysáit sy’n coginio’n araf i roi boddhad i chi o bryd parod Indiaidd yn y cartref. Rydych chi’n coginio eich tatws yn yr un ddysgl â phopeth arall, ac felly mae pob rhan o’ch pryd yn llawn blas. Gweinwch mewn darnau mawr gyda bara Indiaidd neu gyda reis wedi’i stemio am bryd blasus a chysurus.

Ysgwydd Cig Oen Cymru gyda chennin a stwffin

Os ydych chi’n awchu am ginio rhost mwy traddodiadol ar gyfer eich danteithfwydganol wythnos, profwch yr ysgwydd Cig Oen Cymru hwn gyda chennin wedi’u stemio, tatws newydd wedi’u rhostio a jeli mintys. Hwn yw’r pryd perffaith i’ch cynnal chi tan y gwanwyn, a bydd yn cadw’r teulu yn llawn ac yn gysurus tan ddiwedd yr wythnos!

Ysgwydd Cig Oen Cymru wedi’i stwffio gyda thomatos, brenhinllys a lemwn

Mae’r brenhinllys a’r tomatos a gafodd eu sychu yn yr haul yn creu blas Môr y Canoldir i Gig Oen Cymru a fydd yn hollol dendr ar ôl ei goginio. Gweinwch wedi’i dorri’n sleisiau tew, gyda thalpiau o lemwn fel garnis a thatws rhost ar gyfer pryd blasus, iachusol ar gyfer eich cinio ganol wythnos.

Coes Cig Oen Cymru gyda chneuen goco, tsili a choriander

Bydd y pryd blasus hwn yn gwneud i chi freuddwydio am le pellennig, gyda chyfuniadau blas unigryw a fydd yn goleuo gweddill y gaeaf! Gweinwch gyda marinâd wedi’i dewhau a’i wasgaru’n ysgafn dros y cig oen. Rydym ni yn ei hoffi gyda llysiau Tsieineaidd wedi’u tro-ffrio ar gyfer pryd sy’n llawn maetholion yn ogystal â blasau.

Cig Oen Cymru wedi’i stwffio gyda sbigoglys, olifau, garlleg a brwyniaid

Rydym yn hoffi gweini’r pryd blasus hwn gyda llysiau gwyrdd tymhorol wedi’u stemio sy’n ategu blasau’r garlleg, yr olifau a’r brwyniaid. Gallwch rostio’ch tatws o gwmpas y darn cig pan ydych chi’n coginio’r rysáit hwn - byddan nhw’n amsugno pob blas a byddan nhw’n grisbin ar y top. Yn union fel yr ydym ni yn eu hoffi!

Blogs

Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr
Yn dilyn ei lwyddiant diweddar yn rhyfeddu pobl yn sioe BBC Countryfile Live
Fel mae nifer o’n cefnogwyr ni’n gwybod erbyn hyn, 1 Awst yw Calan Oen..
Mae’r amser wedi cyrraedd unwaith eto eleni i oreuon y byd amaeth lanio yn Llanfair-ym-Muallt i ddathlu pinacl amaethyddiaeth Prydain, onid yw amser yn hedfan?