Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 8th December 2015

Cig Oen i blesio’ch gwesteion ar Nos Calan

Os ydych am groesawu’r flwyddyn newydd mewn steil drwy goginio pryd nos i’ch ffrindiau agosaf, bydd y ryseitiau hyn sy’n defnyddio Cig Oen Cymru yn siŵr o blesio.

Nachos Nadolig Cig Oen Cymru

Mae’r nachos crand hyn yn flasus tu hwnt ac yn grêt i’w rhannu o gwmpas y bwrdd. Gweinwch nhw gyda salsa clementin tymhorol a taenwch y Stilton drostynt cyn toddi’r caws o dan gril poeth.

Cytledi Cig Oen Cymru gyda llugaeron a soy

Mae’r cytledi cig oen gludiog hyn yn berffaith ar gyfer noson hwyliog dros y gwyliau. Mae’n cynnwys eich hoff flasau i'ch cynhesu: llugaeron, clementinau a sbeis sinsir. Gweinwch y cytledi mewn bowlen gyda’r satsumas 'dipio’ - iechyd da a Blwyddyn Newydd Dda!

Craceri Nadolig Cig Oen Cymru

Gellir gweini’r craceri cig oen hyn yn oer neu’n boeth, ac felly maen nhw’n berffaith i’w gweini fel canape neu fel rhan o fwffe. Gyda mintys ffres a cwmin mâl, dyma fyrbryd bychan blasus i’w weini i’ch gwesteion. Rhowch fenyn wedi toddi drostynt cyn eu coginio i gael y gorffeniad euraid perffaith.

Risotto Nadoligaidd Cig Oen Cymru

Am saig llai traddodiadol, rhowch gynnig ar risotto Cig Oen Cymru, sy’n llawn blasau’r ŵyl fel seren anise a llugaeron. Gweinwch y saig gyda dail salad cymysg a dail roced i ychwanegu lliw.

Byrgyrs Cig Oen Cymru, llugaeron a Brie gyda chaws Camembert cynnes a saws llugaeron

Mae’r byrgyrs bach hyn yn flasus tu hwnt, a’r llenwad o lugaeron a chaws brie wedi’i ysbrydoli gan yr ŵyl. Gweinwch y byrgyrs gyda'r caws Camembert wedi’i bobi a mwynhau’r dipio, ac ychwanegwch ddarnau o lysiau amrwd i gwblhau'r saig.

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.