Rhannwch y dudalen hon

Thursday 22nd October 2015

Cig Oen Cymru yn lansio ymgyrch hysbysebu newydd ar y teledu ERTHYGL BLOG AR GYFER GWEFAN CIG OEN CYMRU

Mae’r hysbyseb yn cynnwys slogan newydd y brand - ‘There’s lamb and there’s Llamb’ - ac mae’n adrodd stori tair cenhedlaeth mewn teulu sydd wrthi’n bwyta’u cinio.

Cafodd yr hysbyseb, sy’n dwyn y teitlFirst words,’ ei darlledu gyntaf ar 2 Medi. Mae’n cynnwys bachgen ifanc sy’n dweud 'Lamb!' pan fo’r cinio’n cael ei roi ar y bwrdd, ac er bod ei fam yn gwirioni gan iddo ddweud ei ‘air cyntaf’, gwnaed llai o argraff ar ei dad, sydd yn amlwg yn ymddiddori mewn bwyd, gan ei fod yn cywiro’r bachgen ynglŷn â gwir darddiad Cig Oen Cymru.

Cafodd yr hysbyseb ei chyfarwyddo gan Damien O'Donnell, sydd fwyaf adnabyddus am ei ffilm East is East.

Caiff yr hysbyseb ar y teledu ei hategu gan gynnwys sydd i’w weld yn yr awyr agored ac ar-lein, a chynnwys cymdeithasol. Yn rhan o hynny mae presenoldeb arloesol a rhyngweithiol mewn gwyliau cerddoriaeth pwysig, lle y caiff y rhai sydd wedi mynd i’r digwyddiad gardiau â geiriau Saesneg arnynt sydd wedi’u hysgrifennu â dwy ‘l’ - Llive, Lloud, Llandscape, Llove, Llaughs, Llush – a chânt eu gwahodd i dynnu lluniau perthnasol sy’n cynnwys y geiriau hyn, ac i’w rhannu.

Mae’r ymgyrch 'L Ddwbl' yn defnyddio’r llythyren Gymraeg i ddathlu tarddiad Cig Oen Cymru ac i’w wahaniaethu gan ddangos ei fod yn gynnyrch o safon, sydd yn ei ddosbarth ei hun: 'There's lamb ... and there's Llamb.'

'Roedd yn ymddangos i ni fod ailenwi ‘Welsh Lamb’ yn 'Llamb' yn creu arwydd cryno syml a gwych sy’n gwahaniaethu’r brand,' dywedodd Zane Radcliffe, y cyfarwyddwr creadigol. ‘Buom ni’n chwerthin wrth feddwl am gymryd moment glasurol i’r teulu – y llawenydd a rennir pan fydd plentyn yn dweud ei air cyntaf – ac yna’n troi hynny a’i ben i waered.'

Bydd yr hysbyseb yn cael ei darlledu ar gyfanswm o 26 o sianeli lloeren a chebl amrywiol, gan gynnwys S4C, Sky News, Channel 5 a More4, a hynny am gyfnod o chwe wythnos, gan gael ei gweld gan fwy na 15 miliwn o wylwyr.

Y rysáit sydd wedi’i chynnwys yn yr hysbyseb ar y teledu yw sianc Cig Oen Cymru gyda ragŵ rogan josh: http://www.eatwelshlambandwelshbeef.com/cy/recipes/braised-welsh-lamb-shanks-rogan-josh-lentil-potato-ragout

Blogs

Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.
Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o'n hymgyrch #TanYnEichBol
Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.