Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 27th April 2016

Cig Oen Cymru yn cyhoeddi partneriaeth swyddogol Gŵyl Gomedi Mach

arthur smith_144_photo by Steve Ullathorne.jpeg

Mae Cig Oen Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth swyddogol gyda Gŵyl Gomedi Machynlleth a gaiff ei chynnal ddiwedd y mis ac mae hyd yn oed wedi recriwtio Arthur Smith, Cyflwynydd Radio a Theledu’r BBC fel Cogydd!

Mae’r Ŵyl, sydd ar ei seithfed flwyddyn, yn arddangos perfformiadau rhai o’r digrifwyr unigol gorau ym Mhrydain mewn cyfres o leoliadau bach ledled tref farchnad Machynlleth yng nghanolbarth Cymru o ddydd Gwener 29ain Ebrill i ddydd Sul 1af Mai.

Mae Cig Oen Cymru yn mynd â’i gegin symudol i’r ŵyl ac yn ei hagor o ganol y bore tan amser te bob dydd lle bydd Cogyddion yn dosbarthu samplau blasus o Gig Oen Cymru am ddim i ymwelwyr llwglyd. Saig enwog yr Ŵyl fydd Wrap Cig Oen Cymru Mach, a fydd yn siŵr o dynnu dŵr i’r dannedd. Bydd Cig Oen Cymru a fydd yn dod o ffermydd lleol wedi’i drwytho â pherlysiau ffres a sbeisys blasus yn cael ei weini mewn tortilla cynnes drwy gydol y dydd.

Ac ydych chi erioed wedi meddwl pa fath o sgiliau coginio sydd gan ddigrifwyr? Amser super, ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul, bydd digrifwyr poblogaidd yn creu anrhefn danteithiol difyr yn fyw yng nghegin Cig Oen Cymru yn y Plas wrth iddynt geisio eu gorau glas i baratoi gwledd, gyda help cogydd proffesiynol wrth gwrs. Y digrifwr cyntaf i gael ei gyhoeddi fel un o’r Cogyddion yw Arthur Smith, Cyflwynydd Teledu a Radio’r BBC, a fydd hefyd yn darlledu ar BBC Radio 4 Extra o’r Ŵyl dros y penwythnos. Dewch i ymuno yn yr hwyl a mwynhau sampl o’u hymdrechion a darganfod yn union pa fath o sgiliau coginio sydd gan ddigrifwyr mewn gwirionedd!

Dywedodd Phillipa Gill, Swyddog Gweithredd Marchnata Brand Cig Oen Cymru: “Bydd ein Cogyddion yn coginio amrywiaeth o seigiau ac yn cynnig cannoedd o samplau am ddim i’r dorf lwglyd dros y penwythnos. Mae hwn yn gyfle gwych i ni arddangos pa mor amlbwrpas yw Cig Oen Cymru mewn awyrgylch anffurfiol a hamddenol. Rydw i’n edrych ymlaen at wylio’r digrifwyr yn codi hwyl yn y gegin ar y nos Sadwrn a’r nos Sul”.

Dros y penwythnos, cewch gyfle i ennill gwobrau yng nghystadleuaeth ‘There’s Lamb and there’s Llamb’. Codwch gerdyn post o gegin Cig Oen Cymru, tynnwch lun a’i rannu ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #LlambYmMach / #LlambAtMach. Bob dydd byddwn yn rhoi gwobrau anhygoel am ddim i rai o’r bobl hynny sy’n rhannu eu lluniau ar-lein.

Ar wahân i Arthur Smith, mae rhai o’r doniau digrif eraill yn yr Ŵyl yn cynnwys Stewart Lee, Isy Suttie, David O’Doherty, Bridget Christie a Josie Long. Os hoffech fod yn rhan o’r Ŵyl, ewch i http://machcomedyfest.co.uk/ am ragor o wybodaeth.

Facebook: /WelshLamb

Twitter: @WelshLamb_PGI

Instagram: @PGIWelshLamb

Hashnod: #LlambYmMach / #LlambAtMach

Blogs

Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.
Gweithgareddau hwyliog i gadw'r plant yn brysur a dysgu am fywyd ar fferm Gymreig!
Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.