Rhannwch y dudalen hon

Thursday 2nd August 2018

Cig Oen Cymru yn BBC Countryfile Live

CR.jpg

Ag yntau eisoes wedi diddanu’r torfeydd mewn sawl lleoliad bydd ein ‘Cig-gennad' preswyl a guru BBQ Cig Oen Cymru, Chris Roberts, yn mynd â’i arddull goginio unigryw i BBC Countryfile Live yn Blenheim Palace yr wythnos hon (2 – 5 Awst).

Bydd yn rhan o stondin Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn y sioe, lle y bydd croeso cynnes i bawb sydd eisiau gweld ein harddangosiadau coginio, ynghyd â llu o weithgareddau eraill yn amlygu beth sy’n gwneud ein cig coch mor arbennig. Byddwn hefyd yn cynnal cystadleuaeth arbennig iawn sy’n rhoi’r cyfle i un enillydd ffodus gael eu profiad BBQ Chris Roberts personol eu hunain, lle y bydd yn dod i’w tŷ, gosod ei asado a choginio storm Cig Oen Cymru arbennig iddyn nhw!

Os ydych yn y sioe dewch draw i’n gweld yn Stondin rhif A43, Avenue A, ger Bladon Gate.

Blogs

Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.
Cofrestrwch i'n newyddlen am gyfle i ennill gwobr gwych!
​Er mwyn gallu gwerthfawrogi’r cariad a'r angerdd sydd ynghlwm â chynhyrchu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, fe aethom i ymweld â Katie Davies yn ei fferm thir uchel yn Nantymoel i ddysgu mwy am yr hyn y mae ffermio yn ei olygu iddi hi.