Rhannwch y dudalen hon

Thursday 2nd August 2018

Cig Oen Cymru yn BBC Countryfile Live

CR.jpg

Ag yntau eisoes wedi diddanu’r torfeydd mewn sawl lleoliad bydd ein ‘Cig-gennad' preswyl a guru BBQ Cig Oen Cymru, Chris Roberts, yn mynd â’i arddull goginio unigryw i BBC Countryfile Live yn Blenheim Palace yr wythnos hon (2 – 5 Awst).

Bydd yn rhan o stondin Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn y sioe, lle y bydd croeso cynnes i bawb sydd eisiau gweld ein harddangosiadau coginio, ynghyd â llu o weithgareddau eraill yn amlygu beth sy’n gwneud ein cig coch mor arbennig. Byddwn hefyd yn cynnal cystadleuaeth arbennig iawn sy’n rhoi’r cyfle i un enillydd ffodus gael eu profiad BBQ Chris Roberts personol eu hunain, lle y bydd yn dod i’w tŷ, gosod ei asado a choginio storm Cig Oen Cymru arbennig iddyn nhw!

Os ydych yn y sioe dewch draw i’n gweld yn Stondin rhif A43, Avenue A, ger Bladon Gate.

Blogs

Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.
Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...