Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 30th October 2019

Cig Oen Cymru PGI a blas ar y bywyd braf…

Aethon ni i sawl digwyddiad, gŵyl ac archfarchnad yn ystod yr haf, i arddangos y gorau o Gig Oen Cymru ac yn bwysicach oll, cyfarfod nifer ohonoch chi ar hyd y ffordd.

Yn sicr, un o’r uchafbwyntiau oedd ymweld â gŵyl The Good Life Experience ym Mhenarlâg, Sir y Fflint. Yn yr heulwen hyfryd cawson ni air gyda threfnydd yr ŵyl a’r cerddor enwog Cerys Matthews er mwyn trafod ei brwdfrydedd tuag at fwyd lleol, tymhorol a’r ryseitiau anhygoel y gellir eu coginio am bris rhesymol.

Gwyliwch ein fideo er mwyn dysgu mwy am sut y gwnaeth hi ryfeddu’r dorf gyda phryd adnabyddus iawn – cawl Cig Oen Cymru wedi ei goginio dros bwll tân – a rhannu rhai o’r straeon o’i llyfr coginio newydd sbon.

Blogs

Rydyn ni wedi ymuno â thim rygbi’r Scarlets fel rhan o'n hymgyrch #TanYnEichBol
Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.
Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...