Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 30th October 2019

Cig Oen Cymru PGI a blas ar y bywyd braf…

Aethon ni i sawl digwyddiad, gŵyl ac archfarchnad yn ystod yr haf, i arddangos y gorau o Gig Oen Cymru ac yn bwysicach oll, cyfarfod nifer ohonoch chi ar hyd y ffordd.

Yn sicr, un o’r uchafbwyntiau oedd ymweld â gŵyl The Good Life Experience ym Mhenarlâg, Sir y Fflint. Yn yr heulwen hyfryd cawson ni air gyda threfnydd yr ŵyl a’r cerddor enwog Cerys Matthews er mwyn trafod ei brwdfrydedd tuag at fwyd lleol, tymhorol a’r ryseitiau anhygoel y gellir eu coginio am bris rhesymol.

Gwyliwch ein fideo er mwyn dysgu mwy am sut y gwnaeth hi ryfeddu’r dorf gyda phryd adnabyddus iawn – cawl Cig Oen Cymru wedi ei goginio dros bwll tân – a rhannu rhai o’r straeon o’i llyfr coginio newydd sbon.

Blogs

Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.
Gweithgareddau hwyliog i gadw'r plant yn brysur a dysgu am fywyd ar fferm Gymreig!
Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.