Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 8th December 2015

Cig Oen Cymru i Gynhesu’r Galon dros y Gaeaf

Mae’r diwrnodau wedi byrhau, ac mae ein hynys fechan yn cael ei llethu gan wyntoedd cryfion, glaw a thymereddau isel; mae’r Gaeaf wedi cyrraedd! Ac onid y ffordd orau o gynhesu dan yr amodau hyn ydy gyda phlatiad poeth o Gig Oen Cymru? Darllenwch ragor i gael ryseitiau blasus a fydd yn siŵr o’ch cynhesu yn ystod y gaeaf hwn.

Ysgwydd Cig Oen Cymru mewn gwin poeth gyda thatws stwnsh hufennog a bresych coch sbeislyd

Mulled Wine Welsh Lamb Shoulder with Mash   Red Cabbage.png

Os nad ydych wedi dechrau meddwl am y Nadolig eto, mae'r rysáit hon ar gyfer Cig Oen Cymru a gwin poeth yn siŵr o’ch cael i hwyl yr ŵyl. Rhowch yr ysgwydd i fudferwi yn y saws sbeislyd am 2 awr er mwyn i’r blas hyfryd dreiddio drwy’r cig. Gallwch wedyn droi a choginio’r saig am awr arall nes bydd y cig yn disgyn oddi ar yr asgwrn - os gallwch ddisgwyl am awr arall!

Cig Oen Cymru, tatws, cennin a ffenigl au gratin

Tatws + chaws + Chig Oen Cymru = hapusrwydd mewn bowlen i’ch cynhesu. Be’ well.

Cawl Shanc Cig Oen Cymru gyda Thalpiau o Lysiau a Haidd

Pwy sydd ddim yn hoffi shanc cig oen da? Mae’r pryd hwn, a'r shanc yn cael ei weini mewn cawl o lysiau a haidd perlog, yn berffaith i'w fwyta ar ôl teithio adref drwy’r tywydd mawr.

Navarin Cig Oen Cymru Richard Corrigan

Ac yntau wedi ennill y rhaglen Great British Menu dair gwaith, mae Richard Corrigan yn defnyddio cig oen hyfryd o Gymru yn ei navarin cig oen, sy’n llawn blasau perlysiau, garlleg wedi’i garameleiddio ac ansiofis. Ragoût (stiw) Ffrengig yw Navarin o gig oen neu gig dafad; dywedir bod yr enw’n tarddu o’r hyn a oedd yn cael ei gynnwys yn y stiw yn draddodiadol, sef maip – navet, yn Ffrangeg.

Cassoulet Golwythion Cig Oen Cymru

Caserol wedi’i goginio’n araf ydy cassoulet, rysáit sy’n dod o dde Ffrainc, ac sy’n cynnwys cig, croen porc a ffa gwyn. Mae’r saig wedi’i henwi ar ôl y ddysgl goginio draddodiadol, y cassole, llestr pridd, dwfn a chrwn ac ochrau ar oleddf. Y ffordd orau o weini’r saig hwn, a'r blasau paprica mwg yn codi o’r selsig sbeislyd, yw gyda thalpiau o fara crystiog a llysiau tymhorol wedi’u stemio - saig yn sicr i gynhesu’r galon.

Cawl Cig Oen Cymru

Welsh Lamb Cawl   Many More Tasty Recipe Ideas.png

Mae gan bob gwlad bron ei fersiwn ei hun o stiw neu gawl - ac yng Nghymru mae gennym y Cawl. Yn syml ond yn flasus tu hwnt, yr amser coginio hir sy’n sicrhau llwyddiant y saig hon. Dywed rhai mai'r Cawl gorau yw'r un sy’n cael ei wneud y diwrnod cynt a’i adael dros nos. Ond rydyn ni o’r farn bod 1-1½ awr o goginio yn ddigon i wneud yn siŵr fod y cig yn frau.

Blogs

Mae’r amser wedi cyrraedd unwaith eto eleni i oreuon y byd amaeth lanio yn Llanfair-ym-Muallt i ddathlu pinacl amaethyddiaeth Prydain, onid yw amser yn hedfan?
Mae tymor y gwyliau wedi hen ddechrau, a bydd nifer ohonon ni’n heidio i ddigwyddiadau ledled y wlad yn gobeithio am brofiad bythgofiadwy – ac am dywydd braf!
Gyda thymor barbeciw yr haf ar y gorwel fe wnaethom anfon seren MasterChef, Imran Nathoo, i fwyty byrgyr HILLS yn Aberhonddu.
Rydym yn gwybod bod llawer o brynwyr wrth eu boddau â blas cig coch Cymru, ond yn poeni nad yw’n ‘iach’. Wel, does dim angen poeni rhagor.