Rhannwch y dudalen hon

Tuesday 28th June 2016

Dathlwch ddechrau’r haf gyda Chig Oen Cymru

Nid oes rhaid aros mwyach, mae’r haf wedi dechrau’n swyddogol! Beth am roi cynnig ar y prydau hyn gyda blasau ffrwythaidd, ffres sy’n berffaith ar gyfer y tywydd cynhesach? Gosodwch y bwrdd yn yr ardd a dewch â’ch ffrindiau ynghyd i flasu’r bwydydd blasus hyn – delfrydol gyda haul yr haf!

1. Stêcs coes Cig Oen Cymru arddull Thai gyda salad sinsir a thomato

Thai Style Welsh Lamb Leg Steaks with Ginger and Tomato Salad.jpg

Ewch â’ch blasbwyntiau ar daith gyda’r stêcs Cig Oen Cymru arddull Thai hyn. Rhwbiwch y stêcs â phâst Thai gwyrdd i lenwi’r pryd â blas, gan ychwanegu sinsir a garlleg am gic ychwanegol. Sicrhewch eich bod yn cadw hanner y dresin i’w gymysgu gyda’r salad tomato am saig ochr flasus.

2. Coes Cig Oen Cymru gyda chnau coco, chilli a choriander

Leg of Welsh Lamb with Chilli, Coconut & Corriander.jpg

Gyda chynhwysion fel cnau coco, leim a chilli, mae’r pryd hwn yn llawn blas. Y peth allweddol i’w gofio gyda’r rysáit hon yw marinadu’r Cig Oen Cymru am awr fel ei fod yn amsugno’r holl flasau arbennig. Coginiwch am oddeutu 50 munud i wneud y cig yn frau, a chofiwch gadw peth o’r marinâd i’w gynhesu a’i dywallt dros y cig am saws gludiog gwych!

3. Byrgyrs Cig Oen Cymru a Feta

Lamb and Feta Burgers.jpg

Mae’r byrgyr perffaith yn rhan hanfodol o’r haf ac mae’r rysáit Cig Oen Cymru a feta blasus hon yn siŵr o fod yn un o’ch ffefrynnau newydd. Yn syml, cymysgwch friwgig, mintys, pupur du a feta i greu’r byrgyrs a’u coginio ar y barbeciw am bryd i dynnu dŵr o’r dannedd. Gweiniwch ar rholiau ciabatta wedi’u tostio gyda llwyaid o guacamole, salad tymhorol mawr ac olifau ar yr ochr.

4. Pizzas bach Cig Oen Cymru

Mini Welsh Lamb Pizzas.jpg

Mae’r pizzas bach hyn yn fyrbrydau ardderchog i’w bwyta gyda bys a bawd yn ystod misoedd yr haf. Paciwch nhw mewn picnic fel y trît perffaith i blant llwglyd. Defnyddiwch biwrî tomato heulsych ar y gwaelod am fwy o flas ac ychwanegwch Gig Oen Cymru, pupur, madarch a mozzarella wedi toddi ar eu pen.

5. Ragiau Cig Oen Cymru wedi’u gorchuddio â rhosmari a chaws parmesan

Lamb Racks coated with Rosemary and Parmesan_LowerRes.jpg

Bydd y pryd rhwydd hwn yn siŵr o greu argraff dda ar eich ffrindiau – perffaith pan fyddwch yn cynnal parti haf munud olaf. Gorchuddiwch y ragiau â briwsion bara ffres, rhosmari a chaws parmesan wedi’i gratio’n fân am gyfuniad gwych o flasau. Coginiwch nes bydd y tu allan yn euraidd a gweiniwch gyda saig ochr syml o asbaragws.

6. Salad Poeth Llawn Lles gyda Chig Oen Cymru

Hot Welsh Lamb Superfood salad.jpg

Mae’r pryd lliwgar hwn yn llawn cynhwysion llesol sy’n ei wneud yn iachus ac yn ysgafn – gwych ar gyfer misoedd yr haf. Mae mango a phomgranad yn gwneud y rysáit hon yn ffres ac yn ffrwythaidd – cymysgwch y cyfan gyda stribedi o stêcs coes Cig Oen Cymru coch a gallwn sicrhau na fydd eich salad yn ddiflas!

7. Cig Oen Cymru’r haf gyda llus, gwin coch a rhosmari

Summer BBQ Lamb with blueberry, red wine and Rosemary.jpg

Ac yn olaf, ni fyddai unrhyw gasgliad o ryseitiau hafaidd yn gyflawn heb y pryd perffaith ar gyfer y barbeciw. Mae gwin coch, sudd llus a mêl yn creu marniâd melys, gludiog i’r cig ei amsugno am ychydig oriau. Ychwanegwch rosmari a garlleg am fwy o flas a gweinwch y Cig Oen Cymru wedi’i dorri’n ddarnau gyda thatws newydd, garlleg a mayonnaise nionyn a digon o salad tymhorol.

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.