Rhannwch y dudalen hon

Thursday 28th July 2016

Dathlwch y Diwrnod Cig Oen Cymru cyntaf erioed ar 1af Awst!

Llamb's Day newsletter header.png

Caiff Diwrnod Cig Oen Cymru ei ddathlu ar 1af Awst ac mae’n nodi dyfodiad cig oen cyntaf y tymor newydd yng Nghymru. Mae’n cyd-daro â Chalan Awst sef gŵyl gynhaeaf gyntaf y flwyddyn. Mae Diwrnod Cig Oen Cymru yn gyfle i ddathlu ac i ddod â ffrindiau, teulu a chymdogion at ei gilydd i wledda ar oen ffres a blasus sydd wedi cael ei fagu ar borfeydd gwelltog Cymru gan ddefnyddio dulliau ffermio sy’n cael eu defnyddio ers canrifoedd.

Yn yr un modd ag y mae Calan Awst yn cynrychioli gŵyl gynhaeaf gyntaf y flwyddyn, yn draddodiadol mae pobl yn dathlu Diwrnod Cig Oen Cymru drwy rostio oen cyntaf y tymor. Mae cymunedau yn dod ynghyd ac yn gwledda yn yr awyr agored. Yn ôl y sôn, bydd cyplau sy’n cwrdd ar Ddiwrnod Cig Oen Cymru yn siŵr o briodi.

Dathlwch gyda ni drwy wledda ar Gig Oen Cymru gyda theulu a ffrindiau, rhoi cynnig ar wneud y byrgyr Diwrnod Cig Oen Cymru arbennig, cymryd rhan yn ein cystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol i ennill barbeciw a basged Cig Oen Cymru a rhannu eich hoff ryseitiau Cig Oen Cymru gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol!

Blogs

A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...
Er mwyn paratoi at Galan Oen 2019 gwahoddon ni bobl ddylanwadol o’r byd blogio bwyd i Benrhyn Gŵyr
Yn dilyn ei lwyddiant diweddar yn rhyfeddu pobl yn sioe BBC Countryfile Live