Rhannwch y dudalen hon

Thursday 28th July 2016

Dathlwch y Diwrnod Cig Oen Cymru cyntaf erioed ar 1af Awst!

Llamb's Day newsletter header.png

Caiff Diwrnod Cig Oen Cymru ei ddathlu ar 1af Awst ac mae’n nodi dyfodiad cig oen cyntaf y tymor newydd yng Nghymru. Mae’n cyd-daro â Chalan Awst sef gŵyl gynhaeaf gyntaf y flwyddyn. Mae Diwrnod Cig Oen Cymru yn gyfle i ddathlu ac i ddod â ffrindiau, teulu a chymdogion at ei gilydd i wledda ar oen ffres a blasus sydd wedi cael ei fagu ar borfeydd gwelltog Cymru gan ddefnyddio dulliau ffermio sy’n cael eu defnyddio ers canrifoedd.

Yn yr un modd ag y mae Calan Awst yn cynrychioli gŵyl gynhaeaf gyntaf y flwyddyn, yn draddodiadol mae pobl yn dathlu Diwrnod Cig Oen Cymru drwy rostio oen cyntaf y tymor. Mae cymunedau yn dod ynghyd ac yn gwledda yn yr awyr agored. Yn ôl y sôn, bydd cyplau sy’n cwrdd ar Ddiwrnod Cig Oen Cymru yn siŵr o briodi.

Dathlwch gyda ni drwy wledda ar Gig Oen Cymru gyda theulu a ffrindiau, rhoi cynnig ar wneud y byrgyr Diwrnod Cig Oen Cymru arbennig, cymryd rhan yn ein cystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol i ennill barbeciw a basged Cig Oen Cymru a rhannu eich hoff ryseitiau Cig Oen Cymru gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol!

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.