Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 18th November 2015

Beth sy’n rhoi #PleserPur i ti?

SliceofHeaven_Facebook_Balloons.jpg

Mae pawb yn gwybod mai #PleserPur yw Cig Eidion Cymru, ond beth arall sy’n rhoi #PleserPur i ti?

Os wyt ti wedi gweld hysbyseb deledu ddiweddaraf Cig Eidion Cymru, byddi’n gwybod ein bod newydd lansio cystadleuaeth nefolaidd ar y cyfryngau cymdeithasol. Y cyfan sydd raid i ti ei wneud yw trydar beth bynnag sy’n rhoi #PleserPur i ti neu bostio hynny ar Facebook gan ddefnyddio’r hashnod #PleserPur. Wrth wneud hyn, rwyt ti’n rhan o’r gystadleuaeth i ennill gwobr hollol unigryw - dy syniad di o nefoedd, sef #PleserPur!

Felly, gall #PleserPur i ti fod yn ddiwrnod mewn sba, taith i’r gwaith mewn limo, neu fwtler am y dydd, ond cofia rannu hynny ar Twitter a Facebook gan dagio @PGIWelshBeef neu www.facebook.com/PGIWelshBeef gyda #PleserPur.

Blogs

Efallai ein bod ni’n meddwl mai o Brydain y daw’r frechdan, ond mae’n cael ei bwyta gan bobl o bedwar ban y byd – o Asia i’r Americas.
Mae Chris Flamebaster’ Roberts, ​brenin y barbeciw am osod her epig i CHI - creu brechdan stêc Cig Eidion Cymru PGI sy’n tynnu dŵr o’r dannedd.
Yn ystod y cyfnod dyrys hwn pan fo ein symudiadau’n cael eu cyfyngu, mae mwy o amser gennyn ni i’n hunain,
Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.