Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 25th September 2019

Beth sy'n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig?

Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn, rydym yn eithaf unllygeidiog wrth feddwl mai Cig Oen Cymru yw'r gorau yn y byd! Felly, i fod yn deg fe benderfynon ni ymweld â phump o brif gogyddion Prydain i gael golwg fanlyach ar yr hyn sy'n gwneud Cig Oen Cymru mor unigryw a pham maen nhw'n ei weini i'w cwsmeriaid.

Pan yn meddwl am Gig Oen Cymru efallai y byddwch chi'n meddwl yn syth am ginio rhost dydd Sul gyda'r holl drimins ond yr hyn sy'n dod i'r amlwg wrth siarad â'r cogyddion o fri hyn yw pa mor hyblyg yw’r cig a'r posibiliadau di-ri o greu cymaint o wahanol brydau lle mae cig oen yn serennu ynddynt. Darganfyddwch eich ysbrydoliaeth eich hun drwy ymweld â'n tudalen creu ryseitiau!

Mae cynnyrch tymhorol, lleol hefyd yn hollbwysig i'r cogyddion hyn a gan fod Cig Oen Cymru yn ei anterth tymhorol ar hyn o bryd gallwch chi ddisgwyl ei weld ar fwy nag un bwydlen ar hyd a lled y wlad.

Ond dyna digon o siarad ganddom ni, edrychwch ar y fideo hwn i ddysgu mwy am yr hyn sy'n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig yn ôl rhai o gogyddion gorau’r wlad!


Blogs

Gyda silffoedd gwag yn olygfa gyffredin mewn archfarchnadoedd a mesurau llym y llywodraeth i annog pobl i aros gartref, mae rhai cigyddion yng Nghymru wedi ymgymryd â'r cyfrifoldeb o gludo bwyd i gartrefi ac i gwrdd ag anghenion llawer o'n cymunedau.
Gweithgareddau hwyliog i gadw'r plant yn brysur a dysgu am fywyd ar fferm Gymreig!
Ers canrifoedd, mae ffermwyr da byw Cymru wedi chwarae rhan allweddol wrth greu a chynnal y tirweddau gwledig anhygoel o brydferth sydd mor agos at ein calonnau.
Er gwaethaf straeon gan y cyfryngau i’r gwrthwyneb, mae’n wir mai Cymru yw un o lefydd mwyaf cynaliadwy’r byd i gynhyrchu cig coch o safon uchel sy’n cael ei fagu’n foesol.