Rhannwch y dudalen hon

Wednesday 25th September 2019

Beth sy'n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig?

Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn, rydym yn eithaf unllygeidiog wrth feddwl mai Cig Oen Cymru yw'r gorau yn y byd! Felly, i fod yn deg fe benderfynon ni ymweld â phump o brif gogyddion Prydain i gael golwg fanlyach ar yr hyn sy'n gwneud Cig Oen Cymru mor unigryw a pham maen nhw'n ei weini i'w cwsmeriaid.

Pan yn meddwl am Gig Oen Cymru efallai y byddwch chi'n meddwl yn syth am ginio rhost dydd Sul gyda'r holl drimins ond yr hyn sy'n dod i'r amlwg wrth siarad â'r cogyddion o fri hyn yw pa mor hyblyg yw’r cig a'r posibiliadau di-ri o greu cymaint o wahanol brydau lle mae cig oen yn serennu ynddynt. Darganfyddwch eich ysbrydoliaeth eich hun drwy ymweld â'n tudalen creu ryseitiau!

Mae cynnyrch tymhorol, lleol hefyd yn hollbwysig i'r cogyddion hyn a gan fod Cig Oen Cymru yn ei anterth tymhorol ar hyn o bryd gallwch chi ddisgwyl ei weld ar fwy nag un bwydlen ar hyd a lled y wlad.

Ond dyna digon o siarad ganddom ni, edrychwch ar y fideo hwn i ddysgu mwy am yr hyn sy'n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig yn ôl rhai o gogyddion gorau’r wlad!


Blogs

Gan fod y Ffair Aeaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, penderfynon ni fynd amdani gyda’n gweithgareddau ac roedd amserlen lawn dop o arddangosiadau coginio (sydd wastad yn boblogaidd), dosbarthiadau meistr bwtsiera a chystadleuthau coginio.
Holi cerddor enwog ynglyn â'i brwdfrydedd tuag at fwyd lleol a tymhorol mewn haul bendigedig yng Ngogledd Cymru!
A ninnau ynghanol Cwpan Rygbi’r Byd...
Fel y gwyddoch i gyd erbyn hyn...