Cawl Cig Oen Cymru

Bydd Angen

 • 450g (1 pwys) O giwbiau ysgwydd Cig Oen Cymru heb lawer o fraster
 • 15ml (1 llwy fwrdd) O olew
 • 1 Winwnsyn, wedi'i dorri'n ddarnau
 • 450ml (¾ pt) O stoc Cig Oen Cymru
 • 1 Genhinen, wedi'i golchi a'i sleisio
 • 2 Foronen, wedi'u plicio a'u torri'n ddarnau neu 12 o foron bach, wedi'u sgrwbio
 • Sbrigyn o deim ffres
 • Sbrigyn o rhosmari ffres
 • 3 Taten fawr, wedi'u plicio a'u torri'n ddarnau mawr
 • 75g (3 owns) O bys wedi'u rhewi
 • 2 Lond llaw fawr o Fresych Deiliog

Twmplins Rhosmari:

 • 100g (4 owns) O flawd codi
 • 50g (2 owns) O siwed
 • 30ml (2 lwy fwrdd) O rosmari ffres, wedi'i dorri
 • Dŵr

Dull

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i Farc Nwy 4, 180°C, 350°F.
 2. Cynheswch yr olew mewn pot caserol neu sosban fawr a all wrthsefyll gwres y ffwrn ac ychwanegwch y ciwbiau cig oen a'r winwnsyn a'u brownio ychydig. Ychwanegwch weddill y cynhwysion (heblaw am y pys a'r bresych deiliog) a'u berwi. Gorchuddiwch â chaead a choginiwch am tua 1-1½ awr.
 3. Twmplins rhosmari: Cymysgwch y blawd a'r siwed mewn powlen ac ychwanegwch y rhosmari a'i droi. Ychwanegwch ychydig o ddwˆ r er mwyn ei roi at ei gilydd. Rhannwch y cymysgedd mewn 8-10 pêl ac yna rhowch y twmplins yn y cawl. Rhowch y caead drosto a choginiwch am tua 20 munud nes bod y twmplins yn ysgafn ac wedi codi.
 4. Tynnwch y twmplins pan fyddant wedi'u coginio a'u rhoi ar blât i'w cadw'n gynnes.Ychwanegwch weddill y llysiau am tua 10 munud cyn gorffen coginio a'u cynhesu.
 5. Defnyddiwch lwy ddofn i roi'r cawl mewn powlenni, ychwanegwch y twmplins ac ychydig o gennin syfi a'i weini.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 4
Calorïau 567 kcals
Amser Coginio

Gwybodaeth am faeth

 • Calorïau 567 kcal
 • Egni 2376KJ
 • Braster 26g
 • Braster Dirlawn 10.9g
 • Halen 1.2g
 • Haearn 4.4g
 • 5-y-dydd 2

Argraffu'r dudalen hon