Nachos Dwyrain Canol gyda Chig Oen Cymru ac Wylys

Bydd Angen

 • Llond llaw fawr o gnau pinwydd
 • 1 wylys mawr
 • Halen môr a phupur du mâl ffres
 • Joch go dda o olew tsili
 • 250g o friwgig Cig Oen Cymru PGI
 • 2 lwy de o gwmin mâl
 • 1 ewin garlleg mawr, wedi'i wasgu
 • 4 darn o fara pitta
 • Llond llaw fawr o hadau pomgranad
 • Llond llaw fach o goriander ffres
 • 2-3 llwyaid fawr o iogwrt Groegaidd 0%
 • Ychydig o driagl pomgranad

Dull

 1. Craswch y cnau pinwydd mewn padell fawr, sych dros wres canolig nes maent yn euraidd. Cadwch lygad arnyn nhw oherwydd gallant losgi'n hawdd.
 2. Yn y cyfamser, torrwch ben a gwaelod yr wylys a'i dorri'n giwbiau bach. Tynnwch y cnau pinwydd o'r badell a'u rhoi o'r neilltu. Trowch y gwres i fyny'n uchel ac ychwanegwch yr wylys i'r badell ynghyd â thipyn o'r olew tsili ac ychydig o halen a phupur.
 3. Tro-ffrïwch nes mae'r ciwbiau'n dechrau meddalu a brownio, yna ychwanegwch y garlleg, y cwmin a'r briwgig. Cymysgwch y briwgig gyda'r darnau wylys a'i dorri gyda llwy bren wrth iddo frownio, gan droi'r gwres i lawr i ganolig-uchel.
 4. Wrth i'r cig oen goginio (bydd yn dechrau brownio ac yn beraroglus iawn pan fydd yn barod), craswch y darnau o fara pitta (gallwch wneud hyn o dan gril poeth neu yn eich tostiwr) nes maent yn euraidd, yna defnyddiwch siswrn i'w torri'n siapiau nacho. Gellir gwneud hyn ymlaen llaw os dymunwch.

I weini, gosodwch y nachos pitta ar blât yna rhowch hanner y gymysgedd briwgig ac wylys ar eu pennau. Ychwanegwch yr iogwrt ac yna weddill y briwgig. Ysgeintiwch y cnau pinwydd, yr hadau pomgranad a'r dail coriander dros y cyfan gan orffen gydag ychydig o'r triogl pomgranad.

Gwybodaeth Rysáit

Gweinwch 3
Amser Coginio

Argraffu'r dudalen hon